Now showing items 1-43 of 43

   Subject
   crowd-energy-savings [1]
   savings securities [1]
   автоматизація [1]
   автономність [1]
   автоперевезення [1]
   бухгалтерський облік [3]
   венчурне підприємство [2]
   венчурний капітал [1]
   виключне право [1]
   виробничий цикл діяльності [1]
   вугільна промисловість [1]
   відрядження [1]
   господарська діяльність [1]
   грошові кошти [1]
   денежные средства [1]
   екологічний аудит [1]
   життєвий цикл [1]
   зовнішньоекономічна діяльність [1]
   калькуляція [1]
   командировка [1]
   комп'ютерна програма [1]
   комунальне підприємство [1]
   малий бізнес [1]
   національна валюта [1]
   нематеріальний актив [1]
   нерухоме майно [1]
   облікова політика [1]
   облікова інформація [1]
   обліково-аналітичне забезпечення [1]
   оподаткування [1]
   орендодавець [1]
   первинний документ [1]
   підвищення кваліфікації [1]
   релевантна інформація [1]
   ринкова економіка [1]
   ринкова економіка України [1]
   робочий час [1]
   розрахунково-касова операція [1]
   рослинництво [1]
   система управління [1]
   фінансова звітність [2]
   інноваційний проект [1]
   іноземна валюта [1]