Now showing items 1-85 of 85

   Subject
   аграрне виробництво [1]
   аграрне право України [1]
   аграрное производство [1]
   адміністративно-правове обмеження [1]
   антропоохоронне право [1]
   будинок сімейного типу [1]
   біобезпека [1]
   вторинне користування землею [1]
   геолого-розвідувальні роботи [1]
   господарська діяльність [1]
   господарський оборот [1]
   господарсько-правове регулювання [1]
   громадська забудова [1]
   гірниче виробництво [1]
   гірничовидобувне підприємство [1]
   державне регулювання [1]
   державно-владний механізм [1]
   диференеціація [1]
   еколого-правові норми [1]
   екологічна безпека України [9]
   екологічна політика [3]
   екологічне законодавство [1]
   екологічне право [1]
   екологічне право України [5]
   екологічне підприємництво [1]
   екологічне управління [1]
   екологічний ризик [1]
   екософія права [1]
   законодавство ЄС [1]
   земельна реформа [1]
   земельне законодавство [1]
   земельне право [1]
   земельні відносини [1]
   инновации [1]
   кадастровий облік [1]
   Кодекс законів [1]
   кодифікація законодавства [1]
   комерційна концесія [1]
   конституційна реформа [1]
   корисні копалини [1]
   моніторинг [1]
   міжнародне право [1]
   надзвичайний стан [1]
   надра [1]
   научная публикация НГУ 2015 [32]
   научно-исследовательская деятельность [1]
   недра [1]
   ноу-хау [1]
   образовательное право [1]
   общественное производство [1]
   охорона довкілля [1]
   патентне право [1]
   правова регламентація [1]
   правове регулювання [4]
   правовий аналіз [1]
   правовий аспект [1]
   правосуб'єктність [1]
   природне середовище [1]
   природокористування [1]
   природоресурсне право [2]
   підземна споруда [1]
   рабство [1]
   реформування [1]
   самочинне будівництво [1]
   система права [1]
   системність [1]
   соціально-правова забезпеченість [1]
   структурно-системне дослідження [1]
   стічні води [1]
   суспільне виробництво [1]
   суспільні відносини [1]
   сільське господарство [1]
   теоретико-правові аспекти [1]
   техногенне забруднення грунту [1]
   торгівля людьми [1]
   тривимірна облікова система [1]
   франчайзинг [1]
   энергетика Евросоюза [1]
   юрист-аграрник [1]
   ядерна безпека [1]
   європейський досвід [1]
   євроінтеграційний курс України [1]
   євроінтеграція України [1]
   інновації [1]
   інтелектуальна власність в України [1]