Отображаемые элементы 1-196 из 196

   темам
   2 курс [1]
   Eurolanguages [2]
   Innovation and Development [1]
   literature, mythology, criticism, Wilde, translation, Myth, Endymion, The Goddess of the Moon, Transformation, Aestheticism, [2]
   Myth Neomyth Endymion The Goddess of the Moon An aesthetic category of beauty Interpretation Aestheticism Neomythologism Neoclassicism Endimionada [1]
   myth, Endymion, humanistic orientation, the transformation of the ancient material, a comedy of masque, Euphuistic style, Elizabethan court culture. [1]
   Myth, Endymion, The Goddess of the Moon, Beauty – Love – Immortality, An eternal sleep, Translation, Endymionade. [1]
   Myth, Endymion, The Goddess of the Moon, Transformation, Interpretation Translation, Romanticism, Neomifologizm, Endymionade. [1]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature [2]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics [1]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects [1]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Bilingualism [4]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Language technology [4]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Linguistics [3]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other Germanic languages::English language [1]
   Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work [1]
   Адлер [2]
   аллофон [2]
   англійська [1]
   англійська мова [2]
   античная мифология [1]
   артефакт [1]
   архетип [3]
   атрибутивынй компонет [1]
   аудіювання [1]
   аффикс [1]
   Башляр [3]
   Бердяев [1]
   библеизмы [1]
   бинарная конструкция [1]
   бібліїзми [1]
   вимоги до оформлення звіту практиканта [1]
   виробнича [1]
   Гегель [1]
   глобалізація [1]
   голосний [2]
   Гомора [1]
   горный [1]
   готика [1]
   грамматическое значение [1]
   Гюго [2]
   гірнича справа [1]
   де Виньи [4]
   девербатив [1]
   дериват [1]
   дискурс [5]
   договір [1]
   докогнитивное терминоведение [1]
   друга іноземна мова [1]
   ендіміонада, трансформація міфу, диференційні риси, неоміфологізм, романтизм, естетизм, неокласицизм, Дж. Кітс, Х'ю Дональд Барклей, Оскар Bайльд, Стівен Філіпс. [1]
   ендіміонада, трансформація міфу, естетизм, Оскар Вайльд, парадокси,стильова еклектика. [1]
   журналистика [1]
   звук [2]
   звіт [1]
   зміст практики [1]
   иной мир [1]
   интертекст [1]
   информационные технологии [1]
   Камю [1]
   Карсавин [1]
   картина мира [1]
   кафедра перекладу НГУ [1]
   когнитивная лингвистика [1]
   когнитивно-ономасеологическая модель [1]
   когнитивное терминоведение [1]
   когнитивный [1]
   когнитивный подход [1]
   колористика [1]
   конкурс поетичного перекладу [1]
   концепт [1]
   лабораторна [1]
   лабораторна работа [1]
   Лакан [1]
   Ламартин [1]
   Леви-Стросс [1]
   литература французская [1]
   литературоведение [9]
   макабристика [1]
   маркетинг [1]
   маркетінг [1]
   менеджмент [3]
   метаязык [1]
   метаязык терминологических исследований [2]
   Методика, педагогіка, лінгводидактика, викладання іноземних мов у ВНЗ [1]
   методичні [1]
   мипопоэтика [1]
   мифема [1]
   мифопоэтика [6]
   мифотворчесво [1]
   мифотворчество [4]
   мова [1]
   мотивированность наименования [1]
   міжнародна студентська конференція [1]
   міф, Ендіміон, богиня Леді-Місяць, мотив, інтерпретація, алегорія, естетична категорія краси, єлизаветинська література, Відродження, ендіміонада. [1]
   навчальна [1]
   наголос [1]
   наименование деятеля [2]
   наука і техніка [1]
   науково-технічний переклад [1]
   Небесний вогонь [1]
   неологизм [1]
   неология [1]
   Новалис [1]
   новеллистика [1]
   Нодье [1]
   Нойман [1]
   номинирование [1]
   німецька мова [2]
   обов'язки керівника практики [1]
   обов'язки студента [1]
   обучение, вуз, вуз неязыковой, речевая деятельность, аудирование [1]
   объект номинации [1]
   ознайомча [1]
   ономасеологический базис [1]
   ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ [1]
   ономасиология [2]
   основа термина [1]
   параллелизм [1]
   переклад [4]
   переклад, концепції, художній переклад, переклад художньої літератури [2]
   Переклад, науково-технічний, англійська мова, редагування, практичний курс науково-технічного перекладу [1]
   Переклад, усний, навчання усному перекладу [1]
   Переклад, художній переклад, художній твір [3]
   перкеклад [1]
   персонализм [1]
   По [1]
   подход [1]
   постструктурализм [1]
   Право на грезу [1]
   практика [1]
   предикат [1]
   префиксально-суффиксальная производная [1]
   приголосний [2]
   признаки термина [1]
   производное слово [1]
   пропозициональные импликации [2]
   психотерапия [1]
   рекламный текст [1]
   рекомендації [1]
   робота [1]
   романтизм [9]
   романтическая мифопоэтика [1]
   русская филология [1]
   русский [1]
   Руссо [2]
   семантика [3]
   символ [3]
   символизм [3]
   символика [5]
   Симета [1]
   склад [1]
   Смарра [1]
   Содом [1]
   сочетаемость [1]
   специальное понятие [1]
   стилістика, порівняльна стилістика, англійська мова, українська мова, переклад, науковий стиль [1]
   стихия [1]
   студнетська наука [1]
   суффикс [1]
   творческое воображение [2]
   тематический артефакт [1]
   термин [3]
   терминологическое исследование [1]
   терминосистема [2]
   технический [1]
   тон [1]
   фантазм [1]
   Фихте [1]
   флексия [1]
   фонема [1]
   фонетика [2]
   формальный тип базиса [1]
   фразеологичность [2]
   французская поэзия [2]
   французька мова [1]
   філолгія [1]
   філологія [2]
   Філологія, переклад, студенти, методичні вказівки [1]
   художественная парадигма [1]
   Шатобриан [1]
   Шенье [1]
   Юнг [4]
   язык [1]
   Євромови [1]
   європейскі мови [1]
   інноваційні технології [2]
   іноземні мови [1]
   інотонаційний малюнок [1]
   інтерактивні розвиваючі форми навчання, мультимедійні засоби, інетгруппа, анімаційна технологія. [1]
   інтертекст [1]
   інтертекстуальність [1]
   інтонаційний малюнок [1]
   інтонація [2]
   інформатика [2]
   інформаційні технології [1]
   іспанська мова [1]