Recent Submissions

  • СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 

    Вивчаренко, Александр Васильевич (Школа підземної розробки-2011, 2011)
    Розглянуто причини ситуації, що склалася у вугільній промисловості України. Наведено порівняльний аналіз роботи державних і приватних підприємств. Намічено стратегію розвитку галузі на середньо- і довгострокову перспективу.