Now showing items 1-6 of 6

  • Optimization of position of the cyclical-and-continuous method complexes when cleaning-up the deep iron ore quarries 

   Kuzmenko, S; Kaluzhnyi, Ye; Moldabayev, S; Shustov, O; Adamchuk, A; Toktarov, A (National Mining University, 2019-09-30)
   Purpose. An algorithm development for calculating the optimum depth for cyclical-and-continuous method schemes introduction when cleaning-up the deep iron ore quarries. Methods. When developing an algorithm for calculating ...
  • Substantiation of the method of determination the open-cast mine final con-tours taking into account the transport parameters 

   Adamchuk, A.; Shustov, O.; Panchenko, V.; Slyvenko, М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Purpose. Development and justification of the methodology for setting the boundary contours of the quarry and the payback period of capital investments for the development of the deposit in an open way, taking into account ...
  • Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар'єрів 

   Дриженко, А. Ю.; Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, Анатолий Юрьевич; Drizhenko, А.; Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Тамуя, Садо Арманд; Tamouya, Sado Armand; Тельнов, В. Г.; Тельнов, Вячеслав Геннадійович; Telnov, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто досвід спорудження внутрішніх відвалів в умовах відроблених глибоких кар’єрів. Запропоновано низку схем ведення внутрішнього відвалоутворення на відроблених надглибоких кар’єрах. Обґрунтовані параметри ...
  • Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ 

   Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, О. О.; Шустов, Олександр Олександрович; Shustov, O.; Шустова, А. О.; Shustova, A.; Тертишний, В. А.; Tertyshnyi, V. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Отримано формули розрахунку об’єму запасів корисних копалин в приконтурній та глибинній зоні. Встановлено характер впливу параметрів доробки глибоких крутоспадних родовищ відкритим способом на доцільне положення поточних ...
  • Исследование параметров доработки глубоких карьеров открытым способом 

   Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрена технология вскрытия полезных ископаемых в глубинной зоне карьеров. Установлена зависимость снижения объема выемки пород вскрыши при вскрытии залежи в приконтурной зоне карьера от его глубины с изменением угла ...
  • Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар'єрах 

   Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О. О.; Шустов, Александр Александрович; Шустов, А. А.; Shustov, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Надано класифікацію транспортних засобів для роботи в умовах відкритої розробки родовищ за ступенем поширеності, досвідом використання та впровадженням у виробництво. Виділено три групи транспортних засобів: поширені, ...