Now showing items 1-1 of 1

    • Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ 

      Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, О. О.; Шустов, Олександр Олександрович; Shustov, O.; Шустова, А. О.; Shustova, A.; Тертишний, В. А.; Tertyshnyi, V. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
      Отримано формули розрахунку об’єму запасів корисних копалин в приконтурній та глибинній зоні. Встановлено характер впливу параметрів доробки глибоких крутоспадних родовищ відкритим способом на доцільне положення поточних ...