Now showing items 1-1 of 1

    • Challenges of E-learning and EFL Online Teaching 

      Zuyenok, Iryna I. (Збірник Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріаліи науково-практичній конференці, 2 - 4 червня 2011 р., м. Дніпропетровськ/ редколегія: О.І. Амоша ( та інш.): у 2 т, Національний гірничий університет, 2011-06-02)