Now showing items 1-1 of 1

    • До питання дослідження процесу газифікації вугілля 

      Саїк, П.Б; Лозинський, В.Г; Фальштинський, В.С; Демидов, М.С (Донецький національний технічний університет, 2017)
      В роботі представлені дослідження інтенсифікації процесу підземної газифікації вугілля шляхом визначен- ня концентрації горючих генераторних газів (СО, Н2, СН4) залежно від температури відновної зони реакційного каналу ...