Now showing items 1-6 of 6

  • Адаптація технології свердловинної підземної газифікації вугілля 

   Дичковський, Р.О; Табаченко, М.М; Фальштинський, В.С; Лозинський, В.Г; Саїк, П.Б (Національний гірничий університет, 2018)
   Проаналізовано промисловий досвід реалізації технологій підземної газифікації вугілля. Охарактеризовано технічне оснащення, основні показники та якісні характеристики геотехнологічних методів видобутку корисних копалин. ...
  • До питання дослідження процесу газифікації вугілля 

   Саїк, П.Б; Лозинський, В.Г; Фальштинський, В.С; Демидов, М.С (Донецький національний технічний університет, 2017)
   В роботі представлені дослідження інтенсифікації процесу підземної газифікації вугілля шляхом визначен- ня концентрації горючих генераторних газів (СО, Н2, СН4) залежно від температури відновної зони реакційного каналу ...
  • Дослідження матеріально-теплових показників процесу газифікації вугілля 

   Саїк, П.Б; Лозинський, В.Г; Фальштинський, В.С; Демидов, М.С; Ганушевич, К.А (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019-03)
   Мета. На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень встановити параметри матеріально-теплового та енергетичних балансів газифікації вугілля. Методика досліджень. Для досягнення поставленої мети в роботі ...
  • Польський досвід впровадження технології підземної газифікації вугілля 

   Лозинська, Д.Г (Національний гірничий університет, 2018)
  • Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля 

   Саїк, П.Б; Лозинський, В.Г; Петльований, М.В; Сай, К.С; Стрижаков, Є.М (Національний гірничий університет, 2018)
   Мета. Формування нового сучасного підходу до раціонального освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля термохімічним перетворенням на місці їх залягання з отриманням комплексу цінних промислових ...
  • Щодо питання захоронення шкідливих відходів у надрах землі 

   Дичковський, Р.О; Фальштинський, В.С; Табаченко, М.М; Cabana, E.C; Короткова, А.О (Донецький національний технічний університет, 2017)
   Розглянуті питання актуальності захоронення у надрах Землі шкідливих відходів, утворених в результаті гірничої, супутньої гірничій, іншої промислової та комунальної діяльності людини. Запропоновано техніко-технологічне ...