Now showing items 1-2 of 2

  • Параметри буропідривних робіт для проведення гірничих виробок 

   Кононенко, М. М.; Хоменко, О. Є.; Коробка, Є. О. (2021)
   Мета. Розробка методики розрахунку параметрів буропідривних робіт (БПР) для проведення гірничих виробок з урахуванням фізико-механічних властивостей порід, енергетичних характеристик вибухових речовин (ВР), тріщинуватості ...
  • Чисельне моделювання лінії найменшого опору при підриванні зарядів 

   Кононенко, М.М.; Хоменко, О.Є.; Косенко, А.В. (2022)
   Мета. Встановити аналітичну закономірність розрахунку максимальної величини лінії найменшого опору (ЛНО) заряду вибухової речовини (ВР) з урахуванням фізико-механічних властивостей масиву порід та детонаційних характеристик ...