Now showing items 1-1 of 1

    • Синергетика взаємодії гірничої виробки з масивом порід 

      Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М. (2019)
      Мета. Розкрити фізичну сутність явища зональної дезінтеграції гірських порід навколо підземних виробок. Методика. Основні види досліджень це синергетичний методологічний пошук та аналіз відкритих термодинамічних систем у ...