Show simple item record

dc.contributor.authorКірін, Р. С.
dc.contributor.authorХоменко, В. Л.
dc.contributor.authorКоросташова, І. М.
dc.date.accessioned2016-04-04T07:29:15Z
dc.date.available2016-04-04T07:29:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationКірін Р. С. Патентологія : монографія / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навчальний заклад "Нац. гірн. ун-т".- Дніпропетровськ : НГУ, 2015ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146944
dc.description.abstractРозглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні поло- ження законодавства України з питань патентного права та його правової охоро- ни. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експер- тизи заявки на об’єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов’язки суб’єктів патентного права. Викладені ві- домості про комерціалізацію об’єктів патентного права і договори щодо розпо- рядження майновими правами на об`єкти патентного права та ноу-хау. Висвітле- но питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права. Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Мо- же бути використана аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherНГУru_RU
dc.relation.ispartofseries;СD728
dc.subjectпатентне правоru_RU
dc.subjectпатентное правоru_RU
dc.subjectпатентологіяru_RU
dc.subjectпатентологияru_RU
dc.titleПатентологіяru_RU
dc.typeBookru_RU
dc.identifier.bbkХ6/8(4Укр)304ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record