• Усовершенствование технологии добычи железных руд из охранных целиков 

   Хоменко, О. Е. (Видавництво НГУ, 2007)
   Монография посвящена вопросам обоснования рациональных параметров технологии горных работ в охранных целиках технологических и хозяйственных объектов для конкретных геотехнологических условий Криворожского бассейна. В ...
  • Розрахунок шахтного локомотивного транспорту 

   Ренгевич, О. О.; Коптовець, О. М.; Дьячков, П. А.; Коровяка, Є. А.; Яворська, В. В. (Видавництво НГУ, 2007)
   Основою книги є навчальний посібник "Расчет щахтного электровозного транспорта". Окрім переробки та перекладу на українську мову, авторами доповнено методику розрахунку локомотивної відкатки дизелевозами та гіровозами, ...
  • Збірник задач з дісципліни "Основи теорії транспорту" 

   Біліченко, М. Я.; Коровяка, Є. А.; Расцвєтаєв, В. О. (Видавництво НГУ, 2007)
   Посібник рекомендується для використання викладачам при складанні індивідуальних завдань, білетів, тестів поетапного (поблочного) і кінцевого діагностування знань і умінь, а студентам - при самостійному вивченні курсу.
  • Інформатика для економістів 

   Кочура, Є. В.; Пістунов, І. М.; Лєпа, Р. М.; Демиденко, М. А.; Борщ, Т. В.; Рогов, Ю. І. (Наука і освіта, 2007)
   Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби ...
  • Оптимальні рішення в інвестиційному проектуванні 

   Пістунов, І. М.; Пістунова, К. І. (Видавництво НГУ, 2007)
   В навчальному посібнику подано основний порядок створення інвестиційного проекту, перелік не фінансових критеріїв вибору, основні коефіцієнти, що характеризують інвестиційний проект, теорію цінних паперів і, на підставі ...