Now showing items 1-1 of 1

    • Особливості створення і використання підпрограми у середовищі NI LabVIEW 

      Журба, В. В.; Дербаба, В. А.; Пацера, С. Т. (Видавництво НГУ, 2018)
      Розглянуті послідовність та особливості створення підпрограми імітаційно‐статистичного моделювання контрольно‐вимірювальних процедур. Показано етапи використання створеної підпрограми для побудови графіків залежностей ...