Now showing items 1-1 of 1

    • Оцінка ефективності роботи вантажного автотранспорту 

      Почужевський, О. Д. (Видавництво НГУ, 2018)
      В роботі, на основі виявлених суттєвих недоліків під час аналізу існуючих методик визначення ефективності роботи вантажних автотранспортних засобів, сформовано нову методику визначення безрозмірного показника оцінки ...