Now showing items 1-1 of 1

    • Методика попередньої обробки експериментальних даних 

      Ловейкін, В. С.; Ромасевич, Ю. О. (2014)
      В роботі наведено алгоритми попередньої обробки експериментальних даних, які представлені у вигляді багатомірного масиву. Розроблені алгоритми дозволяють автоматично визначати моменти початку та закінчення досліджуваного ...