Now showing items 1-1 of 1

    • До питання моделювання системи підземного газогенератора 

      Саїк, Павло; Дичковський, Роман; Лозинський, Василь; Фальштинський, Володимир (Журфонд, 2020)
      У даній статті висвітлені основні аспекти впровадження якісно нових підходів щодо технологій термохімічного перетворення вуглецевмісної сировини, зокрема підземної газифікації вугілля. При трансформації ...