Now showing items 1-10 of 22

  • Автоматизація оптимального керування процесами дроблення і здрібнювання руд 

   Корнієнко, В. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Запропоновано вирішення проблеми підвищення якості керування проце- сами дроблення і здрібнювання руди в умовах зміни їх параметрів, динамічних режимів роботи і збурюючого середовища шляхом синтезу і реалізації оптима- льного ...
  • Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу 

   Коломоєць, Т. О.; Грищак, С. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто, яким чином інформаційне законодавство України адаптується до вимог ЄС в процесі правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму реалізації адаптаційних процесів у сучасних законах ...
  • Альтернативна енергетика в Україні 

   Півняк, Г. Г.; Шкрабець, Ф. П. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергії в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії ...
  • Англійська мова для навчання і роботи. Т. 3. Дискусії та презентації 

   Кострицька, С. І.; Зуєнок, І. І.; Швець, О. Д.; Поперечна, Н. В. (2013)
   Розглянуто всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
  • Економічні аспекти управління охороною праці на вугледобувних підприємствах 

   Вагонова, О. Г.; Касьяненко, Л. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій у поліпшенні умов праці на вугледобувних підприємствах. Висвітлено особливості формування та використання інвестицій у поліпшенні умов ...
  • Крепление капитальных наклонных выработок анкерной крепью 

   Терещук, Р. Н. (Издательство НГУ, 2013)
   В монографии изложены результаты исследований способа крепления капитальных наклонных выработок при помощи анкерных систем с учетом установленных автором закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния ...
  • Криптологія у прикладах, тестах і задачах 

   Бабенко, Т. В.; Гулак, Г. М.; Сушко, С. О.; Фомичова, Л. Я. (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено теоретичні і практичні тести, приклади та задачі з криптології. Докладні відповіді, розв’язання типових завдань та достатня кількість тестів для самостійної роботи дозволяють використовувати посібник для всіх ...
  • Материаловедение 

   Бузило, В. И.; Овчинников, Н. П.; Сердюк, В. П.; Долгий, А. А. (Издательство НГУ, 2013)
   Содержание учебного пособия соответствует образовательно- профессиональной программе подготовки бакалавров направления 6.050301 Горное дело, в частности – программе дисциплины "Материаловедение". Рассмотрены вопросы ...
  • Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах 

   Дичковський, Р, О. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто питания суміщення двох технологій (комплексно-механізованого виймання та свердловинної підземної газифікації вугілля) при видобуванні вугілля з тонких та надтонких пластів у слабометаморфізованих породах. Таке ...
  • Обеспечение устойчивости протяженных горизонтальных выработок при пересечении геологических нарушений 

   Янко, В, В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Представлены результаты визуального обследования состояния протяженных выработок, натурные инструментальные наблюдения и лабораторные эксперименты на породных образцах, которые позволили обосновано подойти к изучению потери ...