Now showing items 1-8 of 8

  • «Антикварії» у суспільно-культурному житті України другої половини XVIII – середини XIX ст.: поняття, рух, спадщина 

   Москальов, Д. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Присвячено дослідженню «антикварного руху» на Лівобережній Україні другої половини XVIII – середини XIX ст. як феномену вітчизняної історіографії. На основі аналізу й узагальнення існуючої історіографічної традиції ...
  • Комп'ютерні технології та програмування. Т. 2. Додаткові відомості та практичні завдання 

   Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто застосування систем числення, базисні алгоритми впорядковування послідовностей та бібліотеки для роботи з рядками і файлами. Подано лабораторні роботи та тестові завдання для поглиблення знань та отримання ...
  • Комп'ютерні технології та програмування: навч. посіб. Т. 1. Теоретичні відомості 

   Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто базисні процедурні особливості за стандартом С89 та об'єктно-орієнтовані підходи розробки програм на мові С++. Наведено лістинги програм для вирішення учбових та прикладних задач. Посібник укладено відповідно ...
  • Машинобудівне креслення 

   Ванжа, Г. К.; Якушева, О. О.; Тен, Г. С.; Вернер, І. В. (Видавництво НГУ, 2011)
   Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі бакалаврів напрямів підготовки «Автомобільний транспорт», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». У ...
  • Наукові засади регулювання регіональної економіки 

   Пашкевич, М. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Присвячено проблемам формування економічної політики та розробки ефективних механізмів регулювання регіонального розвитку. Розглянуто питання обґрунтування державної регіональної політики та механізмів регіонального ...
  • Охорона праці при геологорозвідувальних роботах 

   Голінько, В. І.; Безщасний, О. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечення до- пустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах геологічного ...
  • Політологія (модульний курс): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

   Галь, Б. О.; Єгорова, О. В.; Зєнкін, М. В.; Колісник, Д. В.; Поух, А. В.; Пушкін, В. Ю.; Чорнобаєв, В. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто найбільш важливі проблеми політичної науки, її специфіка, основні категорії та парадигма. На базі широкого використання сучасної літератури проаналізовано такі проблеми, як політична ...
  • Формування собівартості продукції дробарних фабрик в умовах 

   Гаренко, А. А.; Кочура, Є. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розроблено та обґрунтовано економічний критерій політики енергозбереження для умов роботи підприємства з багатозональними тарифами на електроенергію, що враховує витрати електроенергії в кожній тарифній зоні, дозволяючи ...