Now showing items 1-10 of 75

  • Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

   Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
  • Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects 

   Яворський, А. В.; Яворська, О. О.; Кошка, О. Г.; Токар, Л. О.; Сердюк, В. П. (Видавництво НГУ, 2014)
   The monograph concerns the problems of determining rules of stress-strain state change of two-layer rock mass “washes-carbon” while mining flat coal seam under protected objects by the example of mines in Western Donbass. ...
  • Theoretical Mechanics. Dynamics 

   Dolgov, A. M.; (Видавництво НГУ, 2012)
   Contents of this tutorial correspond to the bachelors’educational and professional program in Electromechanics, particularly, to the subject of Theoretical Mechanics. Notions of particle and system dynamics are considered. ...
  • Автоматизація оптимального керування процесами дроблення і здрібнювання руд 

   Корнієнко, В. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Запропоновано вирішення проблеми підвищення якості керування проце- сами дроблення і здрібнювання руди в умовах зміни їх параметрів, динамічних режимів роботи і збурюючого середовища шляхом синтезу і реалізації оптима- льного ...
  • Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу 

   Коломоєць, Т. О.; Грищак, С. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто, яким чином інформаційне законодавство України адаптується до вимог ЄС в процесі правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму реалізації адаптаційних процесів у сучасних законах ...
  • Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах 

   Король, В. И.; Скобенко, А. В. (Издательство НГУ, 2013)
   Представлена обработка статистического материала относительно газодинамических явлений (ГДЯ), которые происходили на угольных шахтах Донбасса за последние 25 лет. Установлена закономерность проявлений ГДЯ от глубины ...
  • Альтернативна енергетика в Україні 

   Півняк, Г. Г.; Шкрабець, Ф. П. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергії в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії ...
  • Англійська мова для студентів електромеханічних спеціальностей 

   Іванов, О. Б.; Бешта, О. С.; Долгов, О. М.; Балахонцев, О. В.; Хілов, В. С.; Введенська, Т. Ю.; Азюковський, О. О.; Сьомін, А. О. (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник розрахований на студентів напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка. Містить уроки, що структуровані за тематичними розділами, граматичний коментар, короткі англо-український і ...
  • Англійська мова для навчання і роботи. Т. 3. Дискусії та презентації 

   Кострицька, С. І.; Зуєнок, І. І.; Швець, О. Д.; Поперечна, Н. В. (2013)
   Розглянуто всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
  • Аспекти вирішення проблеми нерівномірності споживання 

   Разумний, Ю. Т.; Рухлов, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено результати досліджень і розробок режимів електроспоживання та їх впливу на техніко-економічні показники роботи енергосистем. Оцінена ефективність використання різних видів газу для газотурбінних технологій.