Now showing items 1-2 of 2

  • Аналітична геометрія, границі, диференціальне числення для економістів з розрахунками на комп'ютері 

   Полінський, О. М.; Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2008)
   Навчальний посібник містить теорію, приклади розв’язування та індивідуальні завдання для закріплення отриманих знань студентів з дисципліни «Математика для економістів» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки ...
  • Математика 1 

   Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Фомичов, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Розглянуто лінійну алгебру, векторну алгебру, аналітичну геометрію, теорію границь, диференціювання та дослідження функції однієї змінної, функції багатьох змінних. Викладено набір загальних теоретичних ...