Now showing items 1-1 of 1

    • Матеріалознавство 

      Бузило, В. І.; Сердюк, В. П.; Яворський, А. В.; Гайдай, О. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
      Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема – програмі дисципліни на вибір «Матеріалознавство». Розглянуто структуру й властивості, склад і будову ...