Now showing items 1-3 of 3

  • Руйнування гірських порід вибухом 

   Симанович, Г. А.; Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Руйнування гірських порід вибухом», «Спорудження гірничих виробок», «Технологія та ...
  • Технологія та безпека виконання вибухових робіт 

   Соболєв, В. В.; Усик, І. І.; Терещук, Р. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   Наведено приклади розв’язання типових задач з гірничовибухової справи. Такі довідкові дані, як параметри вибухових речовин, засоби підривання, влас- тивості гірських порід і т. ін. подані у таблицях, така форма подання ...
  • Технологія та безпека виконання підривних робіт 

   Соболєв, В. В.; Терещук, Р. М.; Григор’єв, О. Є. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто загальні питання вибухових перетворень, причини й характеристики умов виникнення детонації, закономірності її розвитку у вибуховій речовині, особливості детонації промислових вибухових ...