Now showing items 1-1 of 1

    • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів 

      Долгов, О. М.; Колосов, Д. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
      Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти рівня бакалавр за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», зокрема – дисципліні «Механічні властивості і конструкційна ...