Now showing items 1-3 of 3

  • Економічні аспекти управління охороною праці на вугледобувних підприємствах 

   Вагонова, О. Г.; Касьяненко, Л. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій у поліпшенні умов праці на вугледобувних підприємствах. Висвітлено особливості формування та використання інвестицій у поліпшенні умов ...
  • Моделі та методи дослідження внутрішніх резервів вугледобувних підприємств: 

   Ащеулова, О. М.; Хорольський, А. О.; Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   На основі проведених наукових досліджень вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в узагальненні та розвитку науково-методичних основ, розробці інструментарію та практичних рекомендацій щодо формування та відтворення ...
  • Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств 

   Чуріканова, О. Ю.; Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів інвестицій на вугільних шахтах. Подано методику, у якій враховуються не тільки фінансові показники діяльності шахти, але й ...