Now showing items 1-1 of 1

    • Машинобудівне креслення 

      Ванжа, Г. К.; Якушева, О. О.; Тен, Г. С.; Вернер, І. В. (Видавництво НГУ, 2011)
      Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі бакалаврів напрямів підготовки «Автомобільний транспорт», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». У ...