Now showing items 1-1 of 1

    • Іженерні споруди 

      Інкін, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
      Навчальний посібник має десять розділів, у яких розглянуто основні осо- бливості будівництва різних видів інженерних споруд (цивільних, промисло- вих, гідротехнічних, лінійних і т. ін.) та їх взаємодії з ...