Now showing items 1-1 of 1

    • Контролінг - механізм ефективного управління підприємством 

      Букреєва, Д. С.; Єрмошкіна, О. В. (Видавництво НГУ, 2017)
      Запропоновано рішення щодо розбудови організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством на засадах контролінгу. Описано підхід до оцінки ефективності контролінгу, а саме визначення ...