Now showing items 1-1 of 1

    • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина І. 

      Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
      Викладено основні відомості про кола постійного та змінного струму. Зокрема, наведено закони Кірхгофа, описано потенціальні діаграми в резистивних колах, розв’язано задачу зарядження та розрядження конденсатора у колах з ...