Now showing items 1-1 of 1

    • Комп'ютерна підтримка прийняття рішень 

      Саричева, Л. В,; Сергєєва, К. Л. (Видавництво НГУ, 2016)
      Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та програмі дисципліни «Комп’ютерна підтримка прийняття рішень». ...