Now showing items 1-1 of 1

    • Функціональний аналіз 

      Ус, С. А. (Видавництво НГУ, 2013)
      Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Функціональний аналіз” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття функціонального аналізу, його застосування в ...