Now showing items 1-1 of 1

    • Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра 

      Шаруда, В. Г.; Ткачов, В. В.; Бубліков, А. В. (видавництво НГУ, 2015)
      Присвячений виконанню дослідницької частини в кваліфікаційних роботах магістра. Розглянуто питання ідентифікації, математичного опису, моделювання та розрахунку автоматичних систем. Наведено приклади використання ЕОМ ...