Now showing items 1-1 of 1

    • Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу: 

      Ширін, Л. Н.; Денищенко, О. В.; Барташевський, С. Є.; Коровяка, Є. А.; Расцвєтаєв, В. О. (Видавництво НТУ «ДП», 2020)
      Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 ...