Now showing items 1-1 of 1

    • Математичні методи в охороні підземних вод 

      Рудаков, Д. В. (Видавництво НГУ, 2012)
      Викладено фізико-математичні основи методів, що використовуються у гідрогеоекології, зокрема, аналітичних і чисельних методів моделювання на основі теорії гідродинамічної дисперсії і конвективного переносу в підземних ...