Now showing items 1-2 of 2

  • Комп'ютерна підтримка прийняття рішень 

   Саричева, Л. В,; Сергєєва, К. Л. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та програмі дисципліни «Комп’ютерна підтримка прийняття рішень». ...
  • Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень 

   Желдак, Т. А.; Коряшкіна, Л. С.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмами дисциплін “Нечітка математика”, “Прийняття рішень в умовах невизначеності”, “Системи штучного інтелекту” для студентів, які навчаються за ...