Now showing items 1-1 of 1

    • Теорія організації 

      Приходько, В. В.; Прокопенко, В. І.; Малий, В. В.; Шереметьєва, І. В.; Шабанова, Ю. О.; Шаповал, В. А.; Кармазіна, Л. Л. (Видавництво НГУ, 2011)
      Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" (за Переліком 2010 Галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність підготовки 18010013) ...