Now showing items 1-1 of 1

    • Проекційне креслення 

      Ванжа, Г. К.; Балашов, С. В.; Кузнецова, Т. А.; Федоскіна, О. В. (Видавництво НГУ, 2014)
      Зміст навчально-наочного посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка». Мета посібника – методичне ...