Now showing items 1-1 of 1

    • Рудна мікроскопія з основами технологічної мінераграфії 

      Рузіна, М. В.; Яцина, Д. В.; Жильцова, І. В. (Видавництво НГУ, 2012)
      Представлено опис методів мікроскопічних досліджень руд у відбитому світлі. Розглянута методика проведення текстурно-структурного та парагенетичного аналізу. Наведені діагностичні властивості основних рудоутворюючих ...