Now showing items 1-5 of 5

  • Мікропроцесорна техніка 

   Ткачов, В. В.; Грулер, Г.; Нойбергер, Н.; Проценко, С. М.; Козарь, М. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто питання організації архітектури мікроконтролерів, сигналів керування та системи команд однокристального мікроконтролера МК-51 (К1816ВЕ51), організації режимів преривань, тимчасових затримок, передачі інформації ...
  • Проектування систем автоматизації 

   Пушкар, М. С.; Проценко, С. М. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   У навчальному посібнику викладені загальні питання проектування систем автоматизації, наведені властивості об’єктів і систем керування, життєвий цикл систем і роботи з проектування на кожному етапі цього циклу, наведена ...
  • Системи керування автоматизованими електроприводами кар’єрних верстатів шарошкового буріння 

   Хілов, В. С. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено узагальнювальні результати теоретичних і прикладних досліджень та описано подальший розвиток теорії функціонування складного гірничого обладнання, до якого належать кар’єрні бурові верстати. Розглянуто проблеми ...
  • Теорія систем керування 

   Корнієнко, В. І.; Гусєв, О. Ю.; Герасіна, О. В.; Щокін, В. П. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто основи теорії систем, системного аналізу та сучасної теорії керування. Викладено основні визначення та математичні моделі лінійних систем керування. Значну увагу приділено оптимальному керуванню динамічними ...
  • Технічні засоби автоматизації 

   Ткачов, В. В.; Стаднік, М. І.; Шевченко, В. І.; Козарь, М. В.; Карпенко, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Викладено основні поняття та визначення автоматики, фізичні принципи роботи первинних перетворювачів, вимоги до датчиків, схеми, конструкції та параметри датчиків, їх переваги й недоліки, а також галузі застосування. ...