Now showing items 1-4 of 4

  • Методи прийняття рішень 

   Ус, С. А. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто основні поняття теорії прийняття рішень, методи прийняття рішень за умов коли задано переваги на множині альтернатив, або існує багато критеріїв чи мають місце нечіткі вихідні дані. Книгу розраховано на осіб, ...
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 124 Системний аналіз 

   Желдак, Тімур; Желдак, Т. А.; Хом’як, Тетяна; Хом’як, Т.В. (НТУ «ДП», 2021)
   Методичні рекомендації призначені для магістрів спеціальності 124 “Системний аналіз”, які виконують та оформлюють кваліфікаційну роботу. Містять вимоги до структури кваліфікаційної роботи. В додатках наведено зразки оформлення ...
  • Моделі й методи прийняття рішень 

   Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття ...
  • Теорія систем керування 

   Корнієнко, В. І.; Гусєв, О. Ю.; Герасіна, О. В.; Щокін, В. П. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто основи теорії систем, системного аналізу та сучасної теорії керування. Викладено основні визначення та математичні моделі лінійних систем керування. Значну увагу приділено оптимальному керуванню динамічними ...