Now showing items 1-1 of 1

    • Складальне креслення 

      Ванжа, Г. К.; Жовтяк, О. С.; Якушева, О. О.; Вернер, І. В. (Видавництво НГУ, 2014)
      Зміст навчально-наочного посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка». Мета посібника ...