Now showing items 1-4 of 4

  • Models and methods of making decisions: a coursebook 

   Us, Svitlana A.; Koriashkina, Larysa S.; Zuyenok, Iryna I (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   This coursebook covers the materials within the content of “Decision-making theory” Syllabus, designed for undergraduate students specialized in Systems Analysis. It encompasses main concepts and foundations ...
  • Методи прийняття рішень 

   Ус, С. А. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто основні поняття теорії прийняття рішень, методи прийняття рішень за умов коли задано переваги на множині альтернатив, або існує багато критеріїв чи мають місце нечіткі вихідні дані. Книгу розраховано на осіб, ...
  • Моделі й методи прийняття рішень 

   Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Теорія прийняття рішень” для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. Розглянуто ...
  • Моделі й методи прийняття рішень 

   Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття ...