Now showing items 1-1 of 1

    • Трансфер інновацій у логістичних системах 

      Швець, В. Я.; Баранець, Г. В. (НГУ, 2015)
      Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів спеціальності 8.03060107 «Логістика» та програмі дисципліни «Трансфер інновацій у логістичних системах». Розглянуто організаційні, ...