Now showing items 1-1 of 1

    • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина ІІ. 

      Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
      Викладено основні відомості про проходження сигналів через RC-ланцюжки, про частотні електронні фільтри, пасивні формуючі кола та розвинення сигналів у тригонометричний ряд Фур’є. Розглянуто реалізації найпростіших пасивних ...