Now showing items 1-2 of 2

  • Економічні основи управління організацією 

   Трифонова, О. В. (Видання НТУ "ДП", 2019)
   Зміст видання відповідає освітній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» та програмі дисципліни «Економічні основи управління організацією». Викладено методичні рекомендації та ...
  • Менеджмент 

   Бардась, А. В.; Бойченко, М. В.; Дудник, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Навчальний посібник призначений для формування у майбутніх менеджерів управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління ...