Now showing items 1-1 of 1

    • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 

      Штефан, Н. М. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
      Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво під час підготовки до модульних контролів за результатами лекційних занять з варіативної дисципліни «Фінансова ...