Now showing items 1-1 of 1

    • Економічні основи управління організацією 

      Трифонова, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
      Зміст видання відповідає освітній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» та програмі дисципліни «Економічні основи управління організацією». Викладено систематизовані науково-теоретичні ...