Now showing items 1-16 of 16

  • Derivatives and their application = Похідні та їх застосування 

   Сдвижкова, О. О.; Тимченко, С. Є.; Бабець, Д. В.; Олевська, Ю. Б.; Клименко, Д. В.; Щербаков, П. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Містить основні теоретичні положення розділу "Похідні та їх застосування" курсу вищої математики. Дано повний аналіз основних способів знаходження похідних та їх використанню у подальших задачах. ...
  • Валеологічні основи фізичного виховання студентів 

   Вілянський, В. М.; Мартинюк, О. В.; Печена, В. М.; Д.П. Батечко, Д. П.; Кравченко, К. Г.; Крючков, С. І.; Яворська, Н. П.; Реут, Є. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Розкриваються основні поняття валеології, фізичного виховання, здоров’я, здорового способу життя, діагностика рівня здоров’я індивіда. Висвітлюється роль фізичної рекреації, саморегуляції психоемоційного ...
  • Готуємося до олімпіади. Елементи лінійної алгебри 

   Сторчай, В. Ф.; Купенко, О. П. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Наведено основні теоретичні положення з лінійної алгебри (матриці, визначники, системи лінійних рівнянь), зразки повного розв'язання олімпіадних завдань різного ступеня складності. Особливу увагу приділено ...
  • Енергоощадна цінність логістичних та комунікаційних детермінант маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі 

   Касян, С. Я. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Досліджено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації з формування логістичних та комунікаційних детермінант діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі. Значну ...
  • Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу: 

   Ширін, Л. Н.; Денищенко, О. В.; Барташевський, С. Є.; Коровяка, Є. А.; Расцвєтаєв, В. О. (2020)
   Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 ...
  • Конспект лекцій з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : у 2 ч. 

   Півняк, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Конспект лекцій включає в себе питання статичної, динамічної та результуючої стійкості енергосистем. Розглянуто поведінку синхронних генераторів при слабких та сильних збуреннях. Матеріал сформовано ...
  • Математика 2 

   Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Відповідає навчальній програмі дисципліни «Математика 2». Містить чотири розділи. У першому викладено теоретичний матеріал, який стосується числових і функціональних рядів. Другий розділ складається з типових ...
  • МЕХАНІКА МАШИН Частина І. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМІВ 

   Dolgov O. M/; Kolosov D. L. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   The content of the study-guide corresponds to the educational and professional program of higher education applicants in the field of knowledge 14 Electrical engineering of specialty 141 Electricity, electrical ...
  • Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства 

   Пилипенко, Г. М.; Федорова, Н. Є. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Досліджено формування теоретико-методологічних засад впливу науки на соціально-економічний розвиток суспільства, зроблено практичні рекомендації стосовно економічної політики держави, орієнтованої на ...
  • Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень 

   Желдак, Т. А.; Коряшкіна, Л. С.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмами дисциплін “Нечітка математика”, “Прийняття рішень в умовах невизначеності”, “Системи штучного інтелекту” для студентів, які навчаються за ...
  • Організація і планування відкритих гірничих робіт (системний підхід) 

   Собко, Б. Є.; Панченко, В. В.; Лотоус, В. В.; Вінівітін, Д. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Навчальний посібник складається з двох частин: перша – лекційний модуль, друга – практичний модуль. В лекційному модулі викладено загальну методологію організації та планування відкритих гірничих робіт, ...
  • Політика у сфері вищої освіти: міжнародні стратегії модернізації ЗВО 

   Пашков, В. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Розглянуто політичний вимір процесів модернізації вищої освіти. Визначені чотири міжнародні стратегії модернізації вищої школи на сучасному етапі, їх риси та основні інструменти. Виявлено та проаналізовано вплив ...
  • Практикум за курсом "Методи оптимізації та дослідження операцій" 

   Коряшкіна, Л. С.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ «Дніпровська політехніка», 2020)
   Міститься матеріал щодо проведення практичних занять з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій». Для кожного заняття наведено тему, мету, план, опорні поняття, рекомендовану літературу (базову та допоміжну), ...
  • Реактивна потужність в електричних мережах 

   Жежеленко, І. В.; Півняк, Г. Г.; Трофімов, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Розглянуто теоретичні засади фізичної сутності поняття "реактивна потужність". Подано різні математичні підходи до описання електромагнітних процесів передачі та споживання реактивної потужності в електричних мережах.
  • Топографічне креслення. Практикум для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 

   Янкін, О. Є. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій під час виконання практичних робіт з дисципліни «Топографічне креслення». Розглянуто методи накреслювання ліній, ...
  • Історична граматика української мови. Практикум 

   Ковальчук, М. С.; Онищенко, Г. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   Практикум з історичної граматики української мови складений відповідно до програми МОН України для підвищення якості підготовки фахівців з української мови та літератури. Курсу історичної граматики відводиться ...