Recent Submissions

 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

  Козир, Світлана; Козир, С.В.; Слєсарєв, Володимир; Слєсарєв, В.В.; Ус, Світлана; Ус, С.А.; Хом’як, Т.В. (2022)
  У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, представлено ...
 • Мій життєвий і творчий шлях : док.-худож. вид. 

  Табаченко, М. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Книга професора кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Табаченка Миколи Михайловича – це сповідь людини, життя якої вмістило кілька епох, спогади про сім'ю і ...
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів 

  Долгов, О. М.; Колосов, Д. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти рівня бакалавр за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», зокрема – дисципліні «Механічні властивості і конструкційна ...