Recent Submissions

 • Моделі та методи дослідження внутрішніх резервів вугледобувних підприємств: 

  Ащеулова, О. М.; Хорольський, А. О.; Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  На основі проведених наукових досліджень вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в узагальненні та розвитку науково-методичних основ, розробці інструментарію та практичних рекомендацій щодо формування та відтворення ...
 • Математичне моделювання природничих систем 

  Рудаков, Д. В.; Сдвижкова, О. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Викладено основи математичних моделей та методів, які необхідні для здійснення кількісних оцінок, аналізу та прогнозу стану об’єктів природокористування. Розглянуто застосування розподілів випадкових величин, кореляційного ...
 • Мікропроцесорна техніка 

  Ткачов, В. В.; Проценко, С. М.; Козар, М. В.; Шевченко, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Розглянуто питання побудови архітектури мікроконтролерів, сигналів керування й системи команд однокристальних мікроконтролерів МCS-8051 та MCS 1T8051, організації режимів переривань, тимчасових затримок, передачі інформації ...
 • Методи адаптивного управління силовою установкою електромобіля 

  Весела, М. А.; Бажинова, Т. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Розглянуто питання підвищення ефективності управління силовою установкою електромобіля. Вирішена задача підвищення економічності та екологічної безпеки транспортних засобів на підставі нової концепції моделювання та ...
 • Процеси підземної розробки рудних родовищ 

  Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М.; Косенко, А. В. (НТУ «ДП», 2022)
  Розглянуто основні відомості про виробничі процеси, що виконуються на гірничорудних підприємствах, і наведено їх класифікацію. Детально описано процеси при проведенні горизонтальних та вертикальних гірничих виробок. Розглянуто ...
 • Математика 1 

  Почепов, В. М.; Фомичова, Л. Я.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Відповідає навчальній програмі дисципліни «Математика 1». Містить матеріал для 15 практичних занять. Для кожного заняття наведено приклади, що розглядаються в аудиторії, з поясненнями та розв’язками. Підібрано завдання з ...
 • Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів. Методичні рекомендації до організації та проходження 

  Нікітенко, Ігор Святославович; Шевченко, Сергій Вікторович; Хоменко, Юрій Тимофійович; Терешкова, Ольга Анатоліївна (2022)
  Призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 103 Науки про Землю під час проходження навчальної геологічної практики із застосуванням топографічних методів. Виконуючи практичні завдання в польових умовах, ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

  Козир, Світлана; Козир, С.В.; Слєсарєв, Володимир; Слєсарєв, В.В.; Ус, Світлана; Ус, С.А.; Хом’як, Т.В. (2022)
  У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, представлено ...
 • Мій життєвий і творчий шлях : док.-худож. вид. 

  Табаченко, М. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Книга професора кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Табаченка Миколи Михайловича – це сповідь людини, життя якої вмістило кілька епох, спогади про сім'ю і ...
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів 

  Долгов, О. М.; Колосов, Д. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти рівня бакалавр за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», зокрема – дисципліні «Механічні властивості і конструкційна ...